spamtrap@elvea.sk

Naše referencie

Logistické centrum KARA, Hagenbrunn, Rakúsko

 • Kompletné silnoprúdové rozvody
 • Osvetlenie interiéru, verejné osvetlenie, núdzové osvetlenie
 • Uzemnenie objektov
 • Bleskozvodová sústava
 • Elektrická požiarna signalizácia s akustickou signalizáciou
 • Štrukturovaná kabeláž
 • Kamerový systém

Úrady práce sociálnych vecí a rodiny

 • Inštalácia informačného systému fluidbox na 134 pobočkách

Dodávateľ spoločnosti Dalkia, a.s.

Čiastočná rekonštrukcia elektroinštalácií v 20 kotolniach v Bratislave

 • Rekonštrukcia rozvodov
 • Rekonštrukcia rozvádzačov
 • Rekonštrukcia bleskozvodov

Areál KIA, Čierna Voda

 • Prístupový systém
 • Elektronický zabezpečovací systém
 • Dochádzkový systém
 • Kamerový systém

Business centrum KERAMETAL, Bratislava

 • Prístupový systém
 • Elektronický zabezpečovací systém
 • Dochádzkový systém
 • Kamerový systém

Počitáreň peňazí CIT (G4S), Bratislava

 • Rekonštrukcia kamerového systému
 • Servis kamerového systému
 • Rekonštrukcia dátových rozvodov a serverovne

Letiská Bratislava, Poprad, Košice

 • Revitalizácia a servis kamerového systému

Medicínske centrum MEDISAF, Sereď

 • NN prípojka
 • Silnoprúdové rozvody
 • Osvetlenie, špeciálne osvetlenie operačných sál
 • Núdzové osvetlenie
 • Systém neprerušovanej dodávky energie (UPS, dieselgenerátor)
 • Štrukturovaná kabeláž
 • Aktívne prvky dátovej siete a telefónna ústredňa
 • Kamerový systém
 • Elektronický zabezpečovací systém
 • Intercom

Obchodné centrum VAŇKOVKA, Brno

 • Inštalácia systému počítania osôb

Obchodné centrum SARATOV, Bratislava

 • Rekonštrukcia silnoprúdových rozvodov
 • Kompletná výmena osvetlenia
 • Štrukturovaná kabeláž

Shopping park Soravia, Bratislava

 • Štrukturovaná kabeláž

Avion Shopping Park, Bratislava

 • Rozšírenie kamerového systému (fáza III)
 • Rozšírenie elektronického zabezpečovacieho systému (fáza III)

Sieť predajní Orange Slovensko, a.s.

 1. Rekonštrukcia 14 predajní obchodnej siete
  • Silnoprúdové rozvody
  • Osvetlenie a svetelné výpočty
  • Štrukturovaná kabeláž
 2. Rekonštrukcia kancelárskych priestorov v Banskej Bystrici
  • Silnoprúdové rozvody
  • Osvetlenie a svetelné výpočty
  • Štrukturovaná kabeláž

Eurovea Offices

 • Silnoprúdový fitout kancelárskych priestorov
 • Slaboprúdový fitout kancelárskych priestorov

Eurovea International Trade Center

 • elektronická požiarna signalizácia
 • evakuačný rozhlas
 • dátové rozvody vrátane aktívnych prvkov
 • zabezpečovací systém
 • kamerový systém
 • parkovací systém so signalizáciou obsadenosti
 • intercom
 • systém komerčného ozvučenia
 • TV/SAT systém