spamtrap@elvea.sk

Zabezpečíme všetko od optimalizovaného
návrhu po oživenie systému

Silnoprúd

Naša spoločnosť Vám zabezpečí dodávku materiálu, elektroinštalačné práce, prípadne kompletné silnoprúdové elektroinštalácie na kľúč. Čo v praxi znamená že Vám zabezpečíme všetko od optimalizovaného návrhu podľa Vašich požiadaviek, cez následné vypracovanie viecstupňových projektov, dodávok materiál, samotnú realizáciu, oživenie a uvedenie do prevádzky až po revíziu a kolaudáciu. Na všetky realizované systémy vieme poskytnúť záručný a pozáručný servis.

V rámci silnoprúdových elektroinštalácií naša spoločnosť realizuje

 • Trafostanice a NN rozvodne (Haramia, Schneider)
 • VN a NN prípojky (Raychem, Hasma)/em>
 • Rozvádzače (Schneider, Legrand, Moeller)
 • Káblové rozvody (OBO, Niedax, Elkond)
 • Svietidlá a osvetlenie (OMS, Modus)
 • Núdzové osvetlenieautonómne ako aj cez centrálne batériové systémy (CEAG, SEC)
 • Vonkajšie osvetlenie (Philips, Siteco, ELV, Kovel)
 • Koncové prvkyzásuvky, vypínače (Legrand, Niko, ABB, Schneider)
 • Záložné systémy pre núdzové napájaniedieselgenerátory a UPS zdroje
 • Aktívne a pasívne bleskozvody (DAT-CONTROLER, ZIN)
 • Podlahové vyhrievanie (Devi, Halmburger)
 • Systémy inteligentného ovládania budov (Niko, ABB, Legrand)

Slaboprúd

Naša spoločnosť Vám nasledovné slaboprúdové technológie kompletne navrhne, vypracuje projekty pre stavebné povolenie, realizačnú dokumentáciu a dokumentáciu skutkového vyhotovenia stavby. Oživenie a uvedenie systémov do prevádzky je samozrejmosťou. Taktiež dokážeme zabezpečiť prvú úradnú skúšku, periodické revízie, záručný a pozáručný servis pre všetky ponúkané systémy.

V rámci slaboprúdových elektroinštalácií naša spoločnosť realizuje

 • Monitorovacie záznamové zariadenie(MZZ) pre pracoviská STK a EK
  - Kamerový systém ELVEA STK a EK je schálený MDVRR SR pod číslami MZZ/TK/2/2013 a MZZ/EK/3/2013
  - Certifikovaný partner pre návrhy, inštalácie, opravy a revízie systému STK TSS - TSS-011102/2013
 • Grafický nadstavbový softwér
  - Certifikovaný partner integračného bezpečnostného systému C4 - CS12062
 • Elektronická požiarna signalizácia (EPS)
  - Cerfitikovaný partner pre systémy ESSER, SCHRACK
 • Požiarny evakuačný rozhlas (PER)
  - Certifikovaný partner VARIODYN D1, BOSCH PLENA a ďalších
 • Elektronický zabezpečovací systém (EZS)
  - Certifikát PZSR podľa §7 ods.1 zákona 473/2005 o súkromnej bezpečnosti (projektovanie, montáž, údržba, revízie a oprava)
  - Špeciálne aplikácie ako napr. inštalácie na letiskách, počitárňach peňazí a pod.
 • Systém kontroly vstupu, dochádzkový systém
  - Certifikovaný partner ARITECH, EFG, možnosť prepojenia kontroly vstupu s dochádzkou
 • Priemyselná televízia (CCTV)
  - IP aj analógové riešenia
 • Štrukturovaná kabeláž, dátové systémy
  - Inštalácia a certifikačné merania pre kabeláže cat5 - cat7
  - Certifikovaný partner pre systémy 3M, Systimax, R&M Freenet
  - Aktívne prvky - partner spoločností Allied Telesis, Cisco, 3Com
 • Parkovací systém
  - Kompletná výstavba ostrovčekov, indukčných slučiek, závor, optickej signalizácie obsadenosti, parkovacích terminálov vrátane všetkej infraštruktúry
 • Systém satelitnej televízie
  - rozvody TV/R/SAT, vrátane ukončovacích, distribučných a aktívnych prvkov